Opening stichting wijkbus

 

Het bestuur van Stichting de Wijkbus Moerwijk, Morgenstond en Wateringseveld nodigt u van harte uit bij de feestelijke opening van de lancering van de website en de brochures door wethouder Martijn Balster op vrijdag 9 juli 2021 om 12:00, Aagje Dekenlaan 51. De Stichting Wijkbus Moerwijk, Morgenstond & Wateringsveld neemt vanaf die dag officieel de nieuwe website www.wijkbusmmwv.nl in gebruik. Bewoners kunnen vanaf dat moment ook ritten boeken via de website. Tegelijkertijd is het de start van de verspreiding van 50.000 brochures binnen ons werkgebied.

Het programma van vrijdag 9 juli ziet er als volgt uit:

  • Bezoekers/Genodigden worden vanaf 11.30 uur warm ontvangen met een drankje.
  • Om 12.05 uur worden de wethouder en aanwezigen welkom geheten door de voorzitter Soerin Narain.
  • Om 12.10 uur zal de wethouder de 1ste brochure van de wijkbus in ontvangst nemen en aansluitend de website onthullen. Vervolgens zullen een chauffeur en een gebruiker van de wijkbus hun ervaringen delen.
  • Om 12.30 uur is het woord aan de wethouder en wij sluiten af met een hapje en een drankje.

De stichting beheert en coördineert twee bussen in deze wijken van Escamp. De stichting heeft 25 vrijwilligers, waarvan: negen chauffeurs, zeven telefonisten, twee bijrijders en vier bestuursleden. Het doel van de stichting is om iedereen in hun werkgebied, die om een of andere reden niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken, vervoer aan te bieden. Dit geldt zowel voor jong als oud en er is geen medische verklaring of pasje nodig.

De wijkbus draagt bij aan:

  • Eenzaamheidbestrijding doordat mensen weer andere mensen ontmoeten en niet alleen thuis blijven zitten.
  • Armoedebestrijding door het aanbieden van een laagdrempelige vervoersvoorziening.
  • Participatie door het bevorderen van vrijwilligerswerk, het aanbieden van stageplaatsen en de mogelijkheid bieden aan bewoners met een verminderde mobiliteit toch deel te nemen aan de samenleving.

Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat de wijkbus nog meer wordt gebruikt binnen de bestaande doelgroep van de bewoners van Escamp, want goed vervoer is de sleutel om mee te blijven doen in de maatschappij. Verder wil zij de wijkbussen ook beschikbaar stellen voor sociale initiatieven van bewoners of organisaties.